Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Przetarg nieograniczony dwustopniowy na prace remontowo budowlane

Sochaczew, dnia 15 marca 2021 r.

L.dz. 949/DTA/2021                                         

            Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie przy ulicy Piłsudskiego 26 ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na:

1. Wymianę ocieplenia szczytów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Al.600-lecia 27 w Sochaczewie

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

2.  Wymianę nawierzchni dróg osiedlowych i chodników

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

3. Remont wybranych balkonów i loggii w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie powierzonym SML-W w Sochaczewie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

4. Odgrzybienie i odnowienie elewacji na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie powierzonym SML-W w Sochaczewie.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

5. Drobne roboty ogólnobudowlane w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zarządzie powierzonym SML-W w Sochaczewie – umowa dwuletnia na 2021 i 2022r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

6. Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. Wojska Polskiego 5 w Sochaczewie – budynek 5-cio klatkowy, 5-cio kondygnacyjny

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

7. Wykonanie przeglądów rocznych i 5-letnich budynków mieszkalnych wielorodzinnych przewidzianych Ustawą Prawo Budowlane

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

Materiały przetargowe (formularze przetargowe, specyfikacje) oraz informacje dotyczące wymagań stawianych oferentom można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 26, w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej Spółdzielni: www.sml-w.pl

Istnieje możliwość otrzymania materiałów przetargowych drogą elektroniczną – w przypadku zainteresowania taką formą kontaktu prosimy o powiadomienie Spółdzielni telefonicznie 46/862-21-59, wew. 37 lub 32, a wybrane materiały zostaną przesłane na podany adres e-mail.

Ofertę na każdy rodzaj prac należy składać na formularzach ofertowych w zamkniętych i zabezpieczonych kopertach z dopiskiem „Oferta na ………” w sekretariacie Spółdzielni do dnia 06-04-2021 r. do godziny 1000 – prace wymienione w punktach 1, 4 i 6, oraz do 07-04-2021r. do godziny 1000 – prace wymienione w punktach 2, 3, 5 i 7.

 Otwarcie ofert składanych do 06-04-2021r. nastąpi w tym samym dniu o godzinie 1030 , zaś otwarcie ofert składanych do 07-04-2021r. również nastąpi w tym samym dniu o godzinie 1030.

Uwaga! Z powodu obostrzeń pandemicznych nie przewidujemy uczestnictwa oferentów przy otwieraniu ofert. Informacje o oferowanych cenach oraz termin II etapu przetargu, podane będą na stronie internetowej spółdzielni.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST