Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

PRZETARG NA WYKONANIE PRZEGLĄDÓW ROCZNYCH I 5-LETNICH

Sochaczew, dnia 09 kwietnia 2021r.

L.dz.1207/DTA/2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie przy ulicy Piłsudskiego 26 ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na:

1. Wykonanie przeglądów rocznych i 5-letnich budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przewidzianych Ustawą Prawo Budowlane

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

Materiały przetargowe (formularze przetargowe, specyfikacje) oraz informacje dotyczące wymagań stawianych oferentom można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 26, w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku lub pobrać z linków poniżej:

Istnieje możliwość otrzymania materiałów przetargowych drogą elektroniczną – w przypadku zainteresowania taką formą kontaktu prosimy o powiadomienie Spółdzielni telefonicznie 46/862-21-59, wew. 37 lub 32, a wybrane materiały zostaną przesłane na podany adres e-mail.

Ofertę należy składać na formularzach ofertowych w zamkniętych i zabezpieczonych kopertach z dopiskiem „Oferta na ………” w sekretariacie Spółdzielni do dnia 20-04-2021r. do godziny 1000. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 1030.

Uwaga! Z powodu obostrzeń pandemicznych nie przewidujemy uczestnictwa oferentów przy otwieraniu ofert. Informacje o oferowanych cenach oraz termin II etapu przetargu zostaną wysłane na podane przez oferentów adresy e-mail.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST