Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Przetarg nieograniczony dwustopniowy na wymianę instalacji poziomej centralnego ogrzewania, instalacji poziomej wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją oraz remont pokrycia dachowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Sochaczew, dnia 15 lipca 2021 r.

L.dz. 2419/DTA/2021                                           

            Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie przy ulicy Piłsudskiego 26 ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na:

1. Wymianę instalacji poziomej centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Al.600-lecia 25A w Sochaczewie

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

2.  Wymianę instalacji poziomej wody zimnej i ciepłej z cyrkulacją
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Al.600-lecia 74 w Sochaczewie

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

3. Remont pokrycia dachowego w dwóch budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 28 i Kochanowskiego 37 w Sochaczewie

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

Materiały przetargowe (formularze przetargowe, specyfikacje) oraz informacje dotyczące wymagań stawianych oferentom można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej L-W w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 26, w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej Spółdzielni: www.sml-w.pl

Istnieje możliwość otrzymania materiałów przetargowych drogą elektroniczną – w przypadku zainteresowania taką formą kontaktu prosimy o powiadomienie Spółdzielni telefonicznie 46/862-21-59, wew. 37, a wybrane materiały zostaną przesłane na podany adres e-mail.

Ofertę na każdy rodzaj prac należy składać na formularzach ofertowych w zamkniętych i zabezpieczonych kopertach z dopiskiem „Oferta na ………” w sekretariacie Spółdzielni do dnia 28-07-2021 r. do godziny 1000 . Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 1030.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST