Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni 11 września 2021

Za nami Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni  Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie (w dniu 11 września 2021r.). Frekwencja była niestety bardzo mała, pomimo, że w 2020r. z powodu obostrzeń związanych z pandemią – Walne nie odbyło się.  Na zebraniu obecnych było zaledwie 1,86% członków naszej Spółdzielni. Na szczęście obowiązujące obecnie przepisy nie przewidują minimalnego kworum, niezbędnego do prowadzenia obrad oraz podejmowania kluczowych dla funkcjonowania spółdzielni uchwał. W przeciwnym razie istniała by duża szansa, że obrady nie odbyłyby się.   

                Walne Zgromadzenie w tym roku – pomimo bardzo małej liczby obecnych członków i obszernego porządku obrad  – przebiegło sprawnie i szybko. Duża w tym zasługa zarówno wybranego Prezydium Zebrania, jak i obecnych osób. Podjęte zostały ważne uchwały, m.in. zatwierdzające sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu, sprawozdanie finansowe, uchwały dotyczące podziału nadwyżki bilansowej, a także absolutorium dla Członków Zarządu. Ponadto został uzupełniony skład Rady Nadzorczej. W trakcie obrad był również czas na zgłaszanie wniosków oraz dyskusję.

Dziękujemy obecnym za udział w obradach. Cieszymy się, że choć „garstka” członków spółdzielni chce podejmować decyzje w sprawach ważnych, dotyczących wszystkich. Mamy także nadzieję, że panujące okoliczności pozwolą na to, aby w roku 2022 Walne Zgromadzenie podsumowujące rok 2021 – odbyło się bez przeszkód, a także liczymy na większą frekwencję.

Poniżej załączono prezentację sprawozdania – zachęcamy do lektury.

WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST