Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Przetarg na docieplenie budynków

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie przy ul.Piłsudskiego 26 uprzejmie zawiadamia zainteresowane firmy, że termin składania ofert na docieplenie budynków zostaje wydłużony do dnia 26 kwietnia 2022r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10.30

Poniżej specyfikacja i formularz ofertowy do przetargu

Przedmiary będą dostępne wkrótce.

Zostaną umieszczone również na stronie Spółdzielni. Istnieje możliwość przesłania przedmiarów drogą elektroniczną. W tym celu prosimy o kontakt na e-mail: wioletta.pruska@sml-w.pl

Na wszystkie zgłoszenia otrzymane na powyższy e-mail zostaną wysłane przedmiary do przetargu na docieplenie elewacji budynków.