Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Wykonanie badania sprawozdania finansowego za 2022r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie przy ul. M.J. Piłsudskiego 26

zaprasza

uprawnione podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego za 2022r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 18.11.2022r. do godziny 15 00 z dopiskiem: Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2022r.”

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z działem księgowości (46) 862-21-59 wew. 24.