Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego czyli sprzedaż lokalu

Sochaczew, dnia 25.11.2022r.

L.dz. 3778/NC/2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 26 informuje, że został ogłaszy przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego czyli sprzedaż lokalu:

przy ul. Żeromskiego 39A/53 położonego na IV piętrze o pow. użytkowej 24,01 m2 wraz z częścią ułamkową gruntu.

Cena wywoławcza 144.700,00 zł wraz z gruntem

Przystępujący do przetargu  wpłaca wadium w wysokości 3% wartości  ceny lokalu. Nabywca pokrywa koszty notarialne i wieczystoksięgowe. W przypadku zainteresowania, oferty należy składać do dnia 13.12.2022r. do godz. 10:00 w zamkniętych  kopertach z napisem „przetarg na mieszkanie” w sekretariacie Spółdzielni.

W ofercie należy zamieścić cenę nabycia, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu, oświadczenie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności, oświadczenie o  akceptacji ”Regulaminu przetargu nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych”, dowód wpłaty wadium. Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 13.12.2022r. o godz. 10:15.

Przetarg może być unieważniony przez Zarząd bez podania przyczyn. Bliższe informacje  można uzyskać w biurze  Spółdzielni – pokój nr 3 lub pod nr  046 862 39 49

Przetargu nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach SML-W  w Sochaczewie. Zatwierdzony Uchwałą RN nr 9/2013 z dnia 26.02.2013r.

Druki do pobrania