Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Mieszkańcy Osiedli Polna II i Polna V

L.dz.4177/OMW/2022/2023                                            Sochaczew, 17.01.2023r.

          Zgodnie z dyspozycją  Państwa przedstawicieli Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa odpowiada na zadane pytania :

Pytanie 1 : Dlaczego nastąpiła podwyżka cen wody o 100% ?

Odpowiedź : Ostatnia podwyżka cen wody miała miejsce 01.03.2012r. i została

                      wprowadzona Uchwałą Rady Miasta Sochaczewa z dnia 

                      03.02.2012r. ( wzrost ceny wody z 3,09 zł/m³ na 3,78 zł/m³).

Pytanie 2 : Dlaczego nastąpiła podwyżka ogrzewania o 100% ?

Odpowiedź : Podwyżka ceny ciepła nastąpiła w ramach polityki energetycznej

                     naszego Rządu powodującej drastyczny wzrost cen węgla. Zgodnie 

                     z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr

                     DRE.WRC.4210.40.3.2022.113.XIVzwESz z dn. 13.09.2022r.          

                     i kolejnymi dwoma Decyzjami z końca ub.r. cena ciepła wzrosła      

                     ( w stawkach brutto wraz z opłata przesyłową i przyznaną          

                     bonifikatą) z 62,00 zł/GJ na obecne 114,42 zł/GJ.

Pytanie 3 : Dlaczego zwiększono moc zamówieniową ?

Odpowiedź : Spółdzielnia nie zwiększyła mocy zamówionej, wręcz przeciwnie,

                      znacznie ją obniżyła ( w tym roku o 374 kW). Kolejne Zarządy

                      naszej Spółdzielni sukcesywnie obniżają moc zamówioną.

                      Przykładowo dla budynku 600 lecia 70 pierwsza wartość mocy

                      zamówionej tylko na samo c.o. wynosiła 195,66 kW, a obecna

                      łącznie na c.o. i cwu to 84 kW. Niestety obniżenie mocy

                      zamówionej powoduje adekwatny wzrost taryfy opłaty stałej    

                      przyznawanej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Pytanie 4 : Kto podjął decyzję o powyższych podwyżkach ?

Odpowiedź : Instytucje podejmujące decyzje o podwyżkach zostały wymienione         

                      w odpowiedzi na pytania 1 i 2.

Na stronie internetowej naszej Spółdzielni ( www.sml-w.pl) w zakładce aktualności znajduje się skan pełnego pisma Państwa przedstawicieli.