Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Do wydzierżawienia teren o powierzchni około 6000 m2 przy ul. Trojanowskiej 64 w Sochaczewie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie ul. M. J. Piłsudskiego 26 posiada do wydzierżawienia teren o powierzchni około 6000 m2 przy ul. Trojanowskiej 64 w Sochaczewie. Prosimy o składanie ofert do dnia 14.04.2023 r. w sekretariacie Spółdzielni.