Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Przetarg na prace remontowe

            Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie przy ulicy Piłsudskiego 26 ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na:

1. Wymianę drzwi wejściowych w budynkach mieszkalnych – 14 szt.

2. Malowanie klatek schodowych w trzech budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – 11 klatek

3. Docieplenie elewacji budynków:

– Wojska Polskiego 5 – ze zdjęciem azbestu

– Al.600-lecia 72B

Materiały przetargowe (formularze przetargowe, specyfikacje) oraz informacje dotyczące wymagań stawianych oferentom można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej L-W
w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 26, w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku lub 
na stronie internetowej Spółdzielni: www.sml-w.pl

Istnieje możliwość otrzymania materiałów przetargowych drogą elektroniczną – w przypadku zainteresowania taką formą kontaktu prosimy o powiadomienie Spółdzielni telefonicznie 46/862-21-59, wew. 37, a wybrane materiały zostaną przesłane na podany adres e-mail.

Ofertę na każdy rodzaj prac należy składać na formularzach ofertowych w zamkniętych
i zabezpieczonych kopertach z dopiskiem „Oferta na ………” w sekretariacie Spółdzielni
do dnia 02-06-2023 r. do godziny 1000 . Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 1030.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.