Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Przetarg nieograniczony dwustopniowy na malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie przy ul.Piłsudskiego 26 ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na malowanie klatek schodowych w niżej wymienionych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

  • ul. Senatorska 2 (6 klatek)
  • ul. Senatorska 3 (3 klatki)
  • ul. Senatorska 4 ((4 klatki)
  • ul. Senatorska 8 (5 klatek)
  • ul. Targowa 6 (3 klatki)
  • ul. Okrzei 3 (1 klatki)
  • ul. 15 Sierpnia 51A (1 klatka)
  • ul. Żeromskiego 33 (3 klatki)

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 26 – w Sekretariacie, zgodnie z wytycznymi opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania poniżej), w zamkniętej i zabezpieczonej oraz opisanej kopercie do dnia 29 lutego 2024r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 11:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.