Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Telefony alarmowe

TELEFONY ALARMOWE

Numer Alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Pogotowie Energetyczne 991
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew, Al. 600 – lecia 90
Zgłaszanie awarii 24h    – 604 206 108
Zgłaszanie awarii 7 – 15  – 46 862 92 00, 46 862 92 98