Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

DYŻURY, AWARIE W ZAKRESIE HYDRAULICZNYM, ELEKTRYCZNYM

NUMERY TELEFONÓW DYŻURUJĄCYCH W ZAKRESIE HYDRAULICZNYM:

W dni robocze (od poniedziałku do piątku) w zakresie awarii wewnętrznych instalacji zimnej wody, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji należy zgłaszać:

od godz. 700 do godz. 1500 pod nr tel. 46 880 59 63, 46 862 31 29 lub 668 496 526

od  godziny 1500 do godz. 700 pod nr tel. 668-275-847

W dni ustawowo wolne od pracy ( soboty, niedziele i święta), w zakresie awarii instalacji poziomych oraz pionów głównych do zaworów przed wodomierzem w przypadku zimnej i ciepłej wody oraz piony kanalizacyjne do pierwszej odnogi (trójnika) do lokatora, a także w zakresie awarii instalacji centralnego ogrzewania piony i gałązki do zaworów grzejnikowych należy zgłaszać pod nr tel. 668-275-847.

NUMERY TELEFONÓW DYŻURUJĄCYCH W ZAKRESIE ELEKTRYCZNYM:

W dni robocze (od poniedziałku do piątku) w zakresie awarii instalacji elektrycznej należy zgłaszać:

od godz. 700 do godz. 1500 pod nr tel. 46 880 59 63, 46 862 31 29 lub 668 496 522

od  godziny 1500 do godz. 700 pod nr tel. 697 673 385

W dni ustawowo wolne od pracy ( soboty, niedziele i święta) w zakresie awarii instalacji elektrycznej tj. zasilanie główne w obiekcie do licznika lokatora (niepodlegające pod Zakład Energetyczny) należy zgłaszać pod nr tel. 697-673-385