Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Boryszew Rada Osiedla

Mariusz Jażdzyk – przewodniczący

Estera Gryciuk

Jan Grobelski