Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Warszawska Rada Osiedla – kadencja 2022-2025 od dnia 01.12.2022r.

Skład Rady Osiedla powołany uchwałą nr 114/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Sochaczewie z dnia 15.12.2022r.

  • CIS LESŁAW- przewodniczący
  • WRÓBEL WIESŁAWA- sekretarz
  • MARZEC CZESŁAW