Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Polna I Rada Osiedla

Bogdan Marciniak – przewodniczący

Mariusz Beta

Andrzej Kulesza