Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Polna II Rada Osiedla

Marek Księżak – przewodniczący

Krystyna Nagłowska

Kazimierz Rybicki

Zenon Bereś

Jerzy Sitarski

Piotr Spławski

Waldemar Stafaniak

Tomasz Szymański

Zbigniew Andrzejczyk