Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Polna II Rada Osiedla – kadencja 2022-2025 od dnia 01.12.2022r.

Skład Rady Osiedla powołany uchwałą nr 83/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Sochaczewie z dnia 16.11.2022r.

  • SPŁAWSKI PIOTR- przewodniczący
  • KRZEMIŃSKI JAN- sekretarz
  • KSIĘŻAK MAREK