Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Polna V Rada Osiedla

Elżbieta Maliszewska – przewodniczący

Halina Figut

Marek Frydrych

Czesława Tokarska

Marcin Kubiak

Jerzy Błażejewski