Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Warszawska Rada Nieruchomości

Warszawska 76

Robert Błaszczyk – przewodniczący
Krystyna Mazurkiewicz
Mirosława Pruska