Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Polna III Rada Nieruchomości

Żeromskiego 41

Andrzej Starbała – przewodniczący
Włodzimierz Główka
Jolanta Sosnowska-Śmielak