Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Skład Rada Nadzorcza:

OSMOLAK KRYSTYNAprzewodnicząca tel. kontaktowy: 887-070-646

KIERZKOWSKA EWA – zastępca przewodniczącej

JEZNACH CEZARY – sekretarz tel. kontaktowy: 887-070-649

DONAT TOMASZ tel. kontaktowy: 531-198-980

FIGAT HALINA

KULESZA ANDRZEJ

OPASIAK WŁADYSŁAW

PANKOWSKI BARTŁOMIEJ- tel. kontaktowy: 887-070-645

PETRYKOWSKA IRENA

TOKARSKA CZESŁAWA – tel. kontaktowy: 887-070-647

WŁODARCZYK SEBASTIAN

Skład Komisji Rewizyjnej:

DONAT TOMASZ przewodniczący tel. kontaktowy: 531-198-980

KIERZKOWSKA EWA

OSMOLAK KRYSTYNA- tel. kontaktowy: 887-070-646

Dyżury Rady Nadzorczej

Prezydium Rady Nadzorczej SML-W w Sochaczewie prosi Członków Spółdzielni o zgłaszanie uwag, zastrzeżeń i próśb na piśmie do Zarządu i Rady Nadzorczej.

Uprzejmie informujemy, że w sprawach pilnych udostępnione są numery telefonów Członków Rady Nadzorczej na stronie internetowej.