Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Skład Rada Nadzorcza:

§ 28. Statutu Spółdzielni.Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.”
§ 29. ust. 1.Statutu Spółdzielni. Rada Nadzorcza składa się z 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie…”.

Uchwała nr 8/2022 z dnia 17.09.2022r. – Walne Zgromadzanie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Sochaczewie, działając na podstawie art. 45 § 1. ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 648. z późn. zm.),§ 26 ust. 1 pkt. 14 Statutu Spółdzielni oraz wyników tajnego głosowania dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2022-2025. 

Prezydium:

 • KNYSZEWSKA HANNAPrzewodnicząca Rady Nadzorczej / zastępca przewodniczącej Komisji Remontowej
 • KSIĘŻAK MAREKzastępca przewodniczącej Rady Nadzorczej
 • MIĘKUS JADWIGAsekretarz Rady Nadzorczej

Komisja Rewizyjna:

 • KULIGOWSKA ANNAprzewodnicząca komisji
 • PANKOWSKI BARTŁOMIEJ– sekretarz komisji
 • TOKARSKA CZESŁAWA członek komisji

Doraźna Komisja Remontowo-Budowlana:

 • CZERWIEC KAROLprzewodniczący komisji
 • WŁODARCZYK SEBASTIAN – zastępca przewodniczącego komisji
 • BŁASZCZYK ROBERT – sekretarz komisji

Pozostali członkowie:

 • KULESZA ANDRZEJ
 • KUBIAK MARCIN

Dyżury Rady Nadzorczej

Prezydium Rady Nadzorczej SML-W w Sochaczewie prosi Członków Spółdzielni o zgłaszanie uwag, zastrzeżeń i próśb na piśmie do Zarządu i Rady Nadzorczej.