Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Rada nadzorcza

PANKOWSKI BARTŁOMIEJprzewodniczący

PETRYKOWSKA IRENA – zastępca przewodniczącego

JEZNACH CEZARY- sekretarz tel. kontaktowy: 887-070-649

DONAT TOMASZ – Tel. kontaktowy: 531-198-980

FIGAT HALINA

KIERZKOWSKA EWA

KULESZA ANDRZEJ

OPASIAK WŁADYSŁAW

OSMOLAK KRYSTYNA – tel. kontaktowy: 887-070-646

TOKARSKA CZESŁAWA – tel. kontaktowy: 887-070-647

WŁODARCZYK SEBASTIAN

Dyżury Rady Nadzorczej

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz w trosce o Państwa zdrowie dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się telefonicznie w drugą środę miesiąca po godzinie 17:00. Telefon kontaktowy: ………………… . Wszystkie pisma kierowane do Rady Nadzorczej prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni lub za pośrednictwem skrzynki e-mail: sekretariat@sml-w.pl.

WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST