Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Uzupełnienie do przetargu na wymianę drzwi

Odpowiadając na pytania oferentów dotyczące drzwi, wyjaśniamy:

1. Skrzydło drzwiowe na zewnątrz – skrzydło lewe;

2. Światło przejścia minimum 90 cm w świetle ościeżnicy, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

3. Skrzydło bierne – blokowane, szerokości zmiennej, wynikającej z różnicy otworu drzwiowego i szerokości skrzydła otwieranego;

4. Skrzydło czynne lewe, bierne skrzydło – prawe;

5. Szyby zespolone bezpieczne P1;

6. Współczynnik U dla drzwi zewnętrznych max. 1.3, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

7. Dla drzwi zewnętrznych – klamka/gałka  + zamek z wkładką + elektrozaczep;

8. Dla drzwi wewnętrznych uchwyt/uchwyt + zamek baryłkowy bez wkładki na klucz;

9. Drzwi wewnętrzne – z progiem, współczynnik U – bez wymagań.