Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Zarząd spółdzielni

Zarząd Spółdzielni

mgr Jerzy Skibniewski
Prezes Zarządu 
tel. 46 880 59 60
jerzy.skibniewski@sml-w.pl

mgr Andrzej Skupiński
Członek Zarządu
tel. 46 880 59 60
andrzej.skupinski@sml-w.pl