Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Zarząd spółdzielni

Zarząd Spółdzielni

Jacek Popławski                                    PREZES ZARZĄDU                                          tel. 46 880 59 60                                           sekretariat@sml-w.pl 
Hanna Hermanowska  
CZŁONEK ZARZĄDU tel. 46 880 59 60 sekretariat@sml-w.pl

 Zarząd przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 1400 do 1600. Godzinę przyjęcia należy uzgodnić w sekretariacie osobiście lub telefonicznie.