Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Zarząd spółdzielni

Zarząd Spółdzielni

Hanna Knyszewska                                    CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU / P.O. PREZESA ZARZĄDU/ W OKRESIE OD 12.05.2023R. NIE DŁUŻEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.                                                tel. 46 880 59 60                                           sekretariat@sml-w.pl 
mgr Andrzej Skupiński
Członek Zarządu
tel. 46 880 59 60
andrzej.skupinski@sml-w.pl