Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Specjalisty ds. przygotowania i realizacji remontów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie z siedzibą przy ul. M.J. Piłsudskiego 26 w Sochaczewie poszukuje Specjalisty ds. przygotowania i realizacji remontów do zakresu obowiązków będzie należało:  

 • współpraca w opracowywaniu projektów planów remontów rocznych i wieloletnich oraz terminowa ich realizacja,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej dot. remontów i przeglądów technicznych,
 • współpraca w opracowywaniu zestawień potrzeb remontowych, sprawozdań z wykonanych robót,
 • przygotowywanie umów, aneksów związanych z konserwacją i remontami zasobów,
 • odbiory wykonywanych robót,
 • zapewnienie rzetelnej i fachowej obsługi mieszkańców Osiedla,
 • rozpatrywanie skarg dotyczących technicznego utrzymania Osiedla,
 • prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych,
 • przygotowanie, udział i realizacja postępowań przetargowych,
 • przygotowywanie zapytań cenowych oraz zdobywanie nowych podwykonawców i dostawców.
 • współpraca z Radami Osiedlowymi i Radami Nieruchomości.
 • współpraca z innymi działami w ramach pełnionych zadań.

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne ogólnobudowlane,
 • znajomość zagadnień Prawa Budowlanego,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość programu NORMA,
 • umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej,
 • czynne prawo jazdy kategorii B,
 • odpowiedzialność, zaangażowanie, odporność na stres.

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy w spółdzielniach mieszkaniowych,
 • uprawnienia budowlane.

Aplikację należy składać w sekretariacie Spółdzielni lub przesłać na e-mail: seketariat@sml-w.pl do dnia 31.03.2023r.