Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego za 2023r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie

przy ul. M.J. Piłsudskiego 26zaprasza

uprawnione podmioty gospodarcze do składania ofert na wykonanie badania sprawozdania finansowego za 2023r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 20.11.2023r. do godziny 15 00 z dopiskiem: „ Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2023r.” W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z działem księgowości (46) 862-21-59 wew. 24