Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Przetarg nieograniczony dwustopniowy na okresowe przeglądy przewodów kominowych i instalacji gazu ciekłego propan-butan

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie z siedzibą przy ul.Piłsudskiego 26, 96-500 Sochaczew – ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na usługę wykonywania okresowych przeglądów przewodów kominowych – wentylacyjnych oraz instalacji indywidualnych gazu ciekłego propan-butan – wykonywanych zgodnie z wymogami Art. 62a, pkt 1-6 Prawa Budowlanego (tj. z wpisem do elektronicznej KO).

Oferty należy składać do dnia 29 stycznia 2024r. do godziny 10:00 w zamkniętych i zabezpieczonych kopertach – zgodnie z wytycznymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania w załączeniu). I etap przetargu – otwarcie ofert – odbędzie się w dniu 29 stycznia 2024r. o godzinie 10:30.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.