Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Przetarg nieograniczony dwustopniowy – wymiana poziomów centralnego ogrzewania

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 26 ogłasza przetarg nieograniczony dwu stopniowy na wymianę poziomów instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Sochaczewie przy ul. Targowej 12 i Targowej 14.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej i zabezpieczonej oraz opisanej kopercie do dnia 13 lutego do godziny 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 10:30. Ofertę należy złożyć zgodnie z wytycznymi opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – do pobrania poniżej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa L-W w Sochaczewie zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.