Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Przetarg na wymianę drzwi

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie przy ulicy Piłsudskiego 26 ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na:

1. Wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

Ofertę należy składać na formularzu ofertowym w zamkniętych i zabezpieczonych kopertach
z dopiskiem „Oferta na wymianę drzwi” w sekretariacie Spółdzielni
do dnia 11-06-2021 r. do godziny 1000 . Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 1030.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegóły przetargu zawarte są w załączonej specyfikacji oraz graficznym załączniku.

WIELKOŚĆ CZCIONKI
KONTRAST