Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Przetarg na roboty instalacyjne

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wymianę poziomów centralnego ogrzewania i poziomów wod-kan w następujących budynkach:

– Al.600-lecia 23 – wymiana poziomów centralnego ogrzewania

– Kochanowskiego 33 – wymiana poziomów centralnego ogrzewania

– Kochanowskiego 35 – wymiana poziomów centralnego ogrzewania

– Targowa 1 – wymiana instalacji wod-kan – poziomy – 3 klatki

Materiały przetargowe (formularze przetargowe, specyfikacje) oraz informacje dotyczące wymagań stawianych oferentom można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej L-W
w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego 26, w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku lub 
na stronie internetowej Spółdzielni: www.sml-w.pl

Istnieje możliwość otrzymania materiałów przetargowych drogą elektroniczną – w przypadku zainteresowania taką formą kontaktu prosimy o powiadomienie Spółdzielni telefonicznie 46/862-21-59, wew. 32, a wybrane materiały zostaną przesłane na podany adres e-mail.

Ofertę na każdy rodzaj prac należy składać na formularzach ofertowych w zamkniętych
i zabezpieczonych kopertach z dopiskiem „Oferta na ………” w sekretariacie Spółdzielni
do dnia 18-07-2023 r. (wtorek) do godziny 1000 . Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 1030. Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.