Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Przetarg nieograniczony dwustopniowy – wymiana pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie przy ul.Piłsudskiego 26 ogłasza przetarg nieograniczony dwustopniowy na wymianę pionów instalacji wod-kan w niżej wymienionych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

  1. Targowa 10 – 40 lokali
  2. Trojanowska 2 – 30 lokali
  3. Trojanowska 2A – 30 lokali
  4. Al.600-lecia 66 – 30 lokali

Ofertę należy złożyć w siedzibie Spółdzielni zgodnie z wytycznymi opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania poniżej), w zamkniętej i zabezpieczonej oraz opisanej kopercie do dnia 13 lutego 2024r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 11:00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.