Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Sochaczewie

Przetarg na prace remontowe – informacja w sprawie wydłużenia terminu składania ofert

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Sochaczewie z siedzibą przy ul.Piłsudskiego 26 informuje, że zostaje wydłużony do dnia 07 lipca 2023r. do godziny 10:00 – termin składania ofert na niżej wymienione prace:

  1. Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użytkowych  – 52 budynki do przeglądów rocznych i 31 budynków. do przeglądów pięcioletnich oraz 8 lokali użytkowych.

2. Roboty hydrauliczne :

– Al.600-lecia 23 – wymiana poziomów centralnego ogrzewania

– Kochanowskiego 33 – wymiana poziomów centralnego ogrzewania

– Kochanowskiego 35 – wymiana poziomów centralnego ogrzewania

– Targowa 1 – wymiana instalacji wod-kan – poziomy – 3 klatki

3. Roboty drogowe polegające na wymianie nawierzchni chodników oraz utwardzeniu terenów wokół budynków mieszkalnych.

Materiały przetargowe (formularze przetargowe, specyfikacje) oraz informacje dotyczące przetargu będą dostępne na stronie od poniedziałku 03 lipca 2023r.

Istnieje możliwość otrzymania materiałów przetargowych drogą elektroniczną – w przypadku zainteresowania taką formą kontaktu prosimy o powiadomienie Spółdzielni telefonicznie 46/862-21-59, wew. 32, a wybrane materiały zostaną przesłane na podany adres e-mail.

Ofertę na każdy rodzaj prac należy składać na formularzach ofertowych w zamkniętych
i zabezpieczonych kopertach z dopiskiem „Oferta na ………” w sekretariacie Spółdzielni
do dnia 07-07- 2023 r. do godziny 1000 . Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 1030. Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.